Activiteiten

Home Activiteiten

Activiteiten

GESPREKSGROEPEN
Meeting
Een meeting is een ontmoetingsmorgen voor alle jongvolwassenen die het waardevol vinden om met andere gemeenteleden in contact te komen. Vier keer per jaar treffen we elkaar op een zondagmorgen na de kerkdienst in de Rank. We beginnen altijd met koffie en thee en daarna staat er een kort, eigentijds programma op het menu. De kinderen kunnen altijd gezellig mee; voor hen is er ook wat te doen. Terugkerende items zijn: een wandeling, discussie, spel of maaltijd. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en kun je waardevolle contacten opdoen.

Contactpersoon
Ilse Douma
Tel: 06 305 738 89
Mail: i.douma@jop.nl

Koffiemorgen over geloofsopvoeding (Ried/ Peins)
Wat geloof je zelf en wat wil je daarvan meegeven aan je kinderen? Er komt een moment dat je kind vragen gaat stellen over het geloof, over God en de Bijbel. Hoe ga je daarmee om? Dat bespreken we tijdens de koffiemorgens over geloofsopvoeding. Een keer per maand komen we bij iemand thuis om onze ervaringen met elkaar te delen.

Contactpersoon
Ilse Douma
Tel: 06 305 738 89
Mail: i.douma@jop.nl

Belijdenisgespreksgroep
Tijdens de belijdenisgespreksgroep praten we met elkaar in een open sfeer over het belijden van het geloof en het leven. Wat bedoelen we als we zeggen dat we “geloven” of dat we “een geloof belijden”? Bij deze gesprekken willen we de Bijbelse verhalen en het kerkelijk leven betrekken. We delen ook onze beleving met elkaar. De gesprekken kunnen ertoe leiden dat je ervoor kiest belijdenis te doen. Het is aan jou hoe je hierover beslist. Je legt je niet bij voorbaat vast. De belijdenisgespreksgroep staat onder leiding van een dominee en begint meestal na de jaarwisseling. Er komt tijdig een oproep in “De Binding”.

Contactpersoon
Ds. Bergstra
Tel: 0517-393457
Mail: f2hlabergstra885@hetnet.nl

Gespreksgroepen.
Afgelopen seizoen zijn er drie gespreksgroepen geweest. Als kerkenraad vinden we dit erg belangrijk omdat men met elkaar in gesprek gaat over de vragen van geloof en leven. De onderwerpen zijn divers en men heeft de mogelijkheid om ook zelf onderwerpen aan te dragen. We komen drie keer in het najaar en drie keer in het voorjaar bij elkaar, dus in totaal zes keer. De duur van de bijeenkomst is ongeveer anderhalf uur. Soms kom ik zelf met een onderwerp, maar de meeste bijeenkomsten worden door een pastor of predikant ingeleid, waardoor er een mooie mix van verschillende inzichten ontstaat. Er zijn altijd mensen die menen dat ze niet zoveel te vertellen hebben, dat is helemaal niet erg. Je mag gewoon jezelf zijn en ik ben er van overtuigd dat ieder mens iets te geven heeft dat hij met een ander kan delen, sterker, ik denk dat het voor ons een opdracht is om het geloof met elkaar te delen. Ook is het fijn om andere mensen in de gemeente te ontmoeten. Bij de groep op de donderdagavond kunnen er nog een paar mensen bij. Op woensdagmorgen of avond wil ik proberen een nieuwe groep op te starten. Wanneer je belangstelling hebt om mee te doen neem dan even contact met mij op via telefoon of mail en vermeldt dan de ochtend of avond die je het beste past.

Mail: hbijlsma@solcon.nl
Tel: 0517-395768.

Met een hartelijke groet, Haike Bijlsma.