Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

Zondag 9 juli
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Nicolaaskerk Schalsum: mw. A. Spanjer-Oosterloo
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. D. Hutten
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 16 juli
9.30 uur Martinikerk:ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: sjongtsjinst
9.30 uur Walburgakerk Ried: Drs. J. de Haan
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. M. Veurink
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 23 juli
9.30 uur Martinikerk:ds. S. Ypma
9.30 uur Walburgakerk Ried: da. E. Rooseboom
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. Th. Tholen-Haagsma
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 30 juli
9.30 uur Martinikerk: ds. W. Doornenbal, Kampen
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. P. Fortuin, Deinum
9.30 uur Gertrudiskerk Peins: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. H.D. van Egmond
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 6 augustus
9.30 uur Martinikerk: geen dienst
9.30 uur Vrije Evangelische Kerk: ds. L.A. Bergstra
9.30 uur Gertrudiskerk Peins: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Anema, Schrift en Tafel
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 13 augustus
9.30 uur Martinikerk: ds. L. Oost, Wergea
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. G. van der Veen, de Lemmer
9.30 uur Nicolaaskerk Schalsum: drs. J. de Haan
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.J. van Bochove
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 20 augustus
9.30 uur Martinikerk: geen dienst
9.30 uur Vrije Evangelische kerk: ds. L.A. Bergstra
9.30 uur Nicolaaskerk Schalsum: mw. M. Gort-Terpstra
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. M. Weverinke
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 27 augustus
9.30 uur Martinikerk: ds. F. Buitink
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. P. Fortuin, Deinum
9.30 uur Donatuskerk Dongjum: ds. J.C. Dondorp, viering Heilig Avondmaal
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 3 september
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Prot. Gem. Ried CA: geen dienst
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Giliam
19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 10 september
9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra en ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dû. K. Visbeek, de Westereen
9.30 uur Prot. Gem. Ried CA: Staldienst Fam. Fokkema, Kingmatille
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. Korf
19.00 uur De Rank: ds. L.A. Bergstra