Ga jij mee naar the PASSION?

Iedereen vanaf 12 jaar is uitgenodigd om mee te gaan naar de Passion. We vertrekken met de trein van 18:23 vanaf station Franeker Je kunt je opgeven bij Ackelien van der Pol ackelienvdpol@live.nl  
Lees verder

ds. Sytze Ypma bevestigd in Franeker

Zondag ochtend 10:00, de kerkklokken luiden, Advendo Franeker zit klaar, familieleden, vrienden genodigden en gemeenteleden vinden elkaar in een afgeladen Martinikerk. Vandaag mochten wij genieten van een zeer druk bezochte dienst. In deze speciale dienst werd onze nieuwe predikant ds...
Lees verder

Anders Vieren met Jildou Bakker!

Zondag avond is er een “anders vieren” dienst! Anders vieren is een dienst voor jong en oud, en dan net een beetje anders dan anders. Deze keer zal Jildou Bakker invulling geven aan een eigentijdse kerkdienst met muziek met inhoud....
Lees verder

Wethouder luidt de klokken voor Kerkbalans

Op zaterdag 21 januari 2017 om 13.00 uur zullen op verschillende plekken verspreid over het hele land de kerkklokken klinken. Van Thesinge tot aan Maastricht wordt actie kerkbalans ingeluid door bekende personen die de kerk een warm hart toedragen. Zo zal in Franeker wethouder...
Lees verder

TOP2000-KERKDIENST

Op 8 januari 2017 19.00 uur, wordt er in de Martinikerk weer een TOP2000-kerkdienst georganiseerd. Een kerkdienst zonder psalmen en gezangen, maar met muziek uit de TOP2000. De muziek wordt zo uitgekozen dat het past bij de Bijbellezingen en gebeden....
Lees verder

Project Kerstengel

Waar Present Noordwest Friesland normaal werkt via groepen vrijwilligers die zich inzetten voor een ander, gaan wij nu op zoek naar kerstengelen in Harlingen en Franeker. Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, (zelfgebakken)...
Lees verder

Hoge opbrengst ZWO collecte

Zondag 23 oktober is het ZWO project die we voor 3 jaar steunen van start gegaan. Hans Geerse voorzitter van “Stichting op de Hoogte van Bolivia” heeft zondagmorgen in de avondmaalsdienst uitleg gegeven over de Stichting en de 3 projecten...
Lees verder

Welkomdienst 9 oktober 19:00: Joy For People treedt op in Franeker

Zondag 9 oktober is er om 19.00 u weer een Welkomdienst in de Martinikerk te Franeker. De voorganger is ds. Marco Buitenhuis uit Burgum. De dienst wordt opgeluisterd door de bekende Gospelgroep Joy for People uit Dokkum, die ook de samenzang begeleidt. Het...
Lees verder

Sjongmiddei mei lieten ut it lieteboek

SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK   www.ykfe.frl   Sjonge en bidde thús en yn tsjerke_ Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens_ Oanfang 15.30 oere   Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan...
Lees verder

Friese kerkendag 2016 in Harlingen

De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en ditmaal is de beurt aan Harlingen. Op zondag 2 oktober is de historische binnenstad het decor voor dit evenement. Een dag vol activiteiten in...
Lees verder