Overlijden Jan van Beijeren

Zijn wens was om nog een keer het orgel te bespelen,

dat is hem niet meer gegund.

We zijn stil en ontroerd door het overlijden van

Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

Organist van onze Protestantse Gemeente Franeker

De kerkenraad wenst de familie en nabestaanden

Gods zegen toe, bij het verwerken van dit verlies.

 

De Dankdienst voor zijn leven wordt gehouden

op zaterdag 29 april om 10.00 uur in de Martinikerk.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.