Adventsproject nader belicht

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Adventsproject nader belicht

In dit bericht wordt het Adventsproject nader toegelicht,
bovenaan de meest actuele info en daaronder de voorgaande zondagen….

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen een kransen worden geschoven.
Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.
Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Kleur en materiaal
Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventschikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
Horizontaal
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.

 

Eerste Kerstdag 25 december 2019

In het Woord was leven en het leven was het
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.            Tekst: – Johannes 1:4-5

 

Symbolische schikking

‘Het licht schijnt in de duisternis’.

De kegelvorm met de vier kransen zijn duidelijk zichtbaar. Bovenop de takken komt een bol met bloemen en een lichtsnoer.

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.

Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de  versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

 

Vierde adventszondag 22 december 2018

U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.  Tekst – Micha 7:18

Latijnse benaming: Rorate. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Jesaja 45: Dauwt hemelen.

Symbolische schikking

‘Gods belofte van zegen en genade’.

De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de klimop ‘trouw’. De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich aan de ondergrond.
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

 

 

3e Advent zondag 15 december

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil: niets
anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God                                          Tekst – Micha 6:8

Latijnse benaming: Gaudete. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Filippenzen: Verheugt u in de Heer te allen tijd.

Symbolische schikking

‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’.
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal.

Tekst voor in viering

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.

Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.
We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.

Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

 

 

2e Advent zondag 8 december

Tekst : Micha 4 : 3 Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. – Micha 4:3

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dᴠleven dichtbij het van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

 

 

1e Advent zondag 1 december
Tekst Micha 2:12: Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.Micha beschouwt mensen als een  kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.