Activiteiten Martinikerk

Home Gebouwen Martinikerk Activiteiten Martinikerk
Adres: Martinikerk, Breedeplaats 2, 8801 LZ Franeker

De Martinikerk wordt in de eerste plaats gebruikt voor de erediensten op de zondagochtenden (om 9.30 uur) en bijzondere diensten van de Protestantse Gemeente Franeker. Bijzondere diensten zijn bijvoorbeeld de Kerst- en Paasdiensten, een jeugddienst of een oecumenische dienst.  De kerk wordt daarnaast in gebruik voor rouw- en trouwdiensten. Dit gebruik voor rouw- en trouwdiensten is gratis voor leden van de eigen gemeente en tegen betaling voor anderen. Voor meer informatie hieromtrent kunt u informatie inwinnen bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Franeker.

De kerk wordt voorts gebruikt voor concerten, zoals de jaarlijkse orgelconcertreeks en voor uitvoeringen van plaatselijke en andere koren en muziekverenigingen. De kerk biedt tevens plaats voor lezingen, colleges en symposia. De Martinikerk is voorzien van LCD-schermen, waarmee beeld- en geluid goed wordt verzorgd en geregistreerd.

Elk jaar van 1 mei tot 1 oktober is de kerk open  ter bezichtiging voor toeristen en gemeenteleden. De openstelling is dinsdag tot en met zaterdag van 11-17 uur; ‘s maandags van 14-17 uur. De toegang is vrij, maar een vrijwillige gift voor de kerk wordt op prijs gesteld!

Tijdens de zomeropenstelling biedt de Martinikerk plaats aan een of meerdere exposities van (een) beeldend kunstenaar(s). Meer informatie vindt u onder Exposities