ANBI

ANBI publicatie van onze Gemeente en de aanpalende organisaties.

Protestantse Gemeente Franeker

2017 PGF Anbi

Diakonie Protestantse Gemeente Franeker

2017 Diaconie Anbi

ZWO Protestantse Gemeente Franeker

ZWO beleid

2017 ZWO Anbi

Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

ANBI Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

Staat van baten en lasten