Info bij Liturgisch Bloemstuk rond de 40 dagen tijd.

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Info bij Liturgisch Bloemstuk rond de 40 dagen tijd.

Algemene info voor iedere zondag.

Sta op!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop.

We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.

Daarom staan we op en komen we samen in actie.

We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

De basisschikking

Ook in de veertigdagentijd zijn Marie, Lotsje en Johannes verantwoordelijk voor het liturgisch bloemstuk. Het kader vormt als het ware een lijst. Door de lijst is de stip op de horizon te zien. De stip is een ronde open ruimte. Tussen de ronde opening en het kader vormen takjes een weefsel, waardoor de aandacht valt op de opening in het midden van de lijst. De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, eenieder op zijn eigen manier.

Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen. Lees per zondag de beschrijving en zie welke toevoeging in of op de stip wordt geplaatst.

 

Bij zondag 8 maart 2020

Zondag Reminiscere

Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’.

Preeksuggestie bij Mattheüs 17: 1-9

Jezus op de berg

Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en wantrouwen en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij hem. Op hun woestijntochten hebben zij ook bijzondere ervaringen gehad op een berg: Mozes op de Sinaï, Elia op de Horeb. Zij hebben daar iets van God ervaren en kracht gekregen. Maar zij kregen daar ook een opdracht zodat zij op weg moesten.

Jezus en zijn leerlingen ervaren op de berg iets van God. Petrus wil dat het zo blijft: hij wil tenten opzetten om op de berg, in dat stralende licht, te blijven. Maar het is de bedoeling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet, dat Gods licht en Gods liefde komen in de donkere dalen van de wereld. Jezus zegt: ‘Sta op’, en hij neemt hen mee, de berg af, om te werken aan hun opdracht.

Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

Tekst voor de viering

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

 

Bij zondag 1 maart 2020

Zondag Invocabit

Op 1 maart is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’. Het komt uit Psalm 91, vers 15, waar staat: ‘Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden’.

De tekst die bij de bloemschikking hoort komt uit Mattheüs 4: 1-11 – Jezus in de woestijn. Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door drie grote onbeschreven bladeren.

 

 

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.