Kerkdienst Pinksterzondag 31 mei op TV en concert

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Kerkdienst Pinksterzondag 31 mei op TV en concert

Kerkdienst op Pinksterzondag 31 mei 10 uur met ds. Hinne Wagenaar, van Jorwert (PKN, Nijkleaster). Na de kerkdienst is er een concert van Jochem Schuurman op het orgel en zang van Tetsje van der Kooi (sopraan).

Tsjerketsjinst op Pinkstersnein 31 maaie 10 oere mei ds. Hinne Wagenaar fan Jorwert (PKN, Nijkleaster). Oanslutend op de tsjinst om 11:00 oere: in konsert fan Tetsje van der Kooi (sopraan) en Jochem Schuurman (orgel)

TV Omrop Fryslân

Liturgie/Liturgy

Programma Concert/Konsert 11:00 uur/oere:

 1. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Preludium en Fuga in g-moll BWV 535a (orgel)
 2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Aria “Mein gläubiges Herze” uit Cantate 68 (zang en orgel)
 3. Johann Gottfried Walther (1684-1748)
  Nun bitten wir den Heiligen Geist (orgel)
 4. Henry Purcell (1659-1695)
  – Music for a while
  – If music be the food of love
  (zang en orgel)
 5. William Boyce (1711-1779)
  Trumpet Voluntary in D-major (orgel)
 6. Georg Friedrich Händel (1685-1759)
  Lascia ch’io pianga (zang en orgel)
 7. Johann Peter Kellner (1705-1772)
  Was Gott tut das ist wohlgetan (orgel)
 8. Joseph Haydn (1732-1809)
  Benedictus uit de Kleine Orgelmis (zang en orgel)
 9. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Preludium en Fuga in D-dur BWV 532 (orgel)