Nieuwsbrief kerkenraad gefaseerde afschaffing Coronaregels

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief kerkenraad gefaseerde afschaffing Coronaregels

Nieuws van de kerkenraad

U/jij hebt het vast al wel vernomen. Het kabinet schaft met ingang van 25 februari a.s. bijna alle coronamaatregelen af. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor onze gemeente. Voor de kerkdiensten en voor de kerkelijke bijeenkomsten. Wat de kerkdiensten betreft, hoeven we met ingang van 25 februari niet meer van te voren te reserveren. Iedereen die geen coronaklachten heeft, is weer welkom in de Martinikerk en ook in de Rank.

We willen nog wel voorzichtig zijn en daarom zullen de stoelen in de kerk blijven staan zoals ze nu staan. Met een redelijke afstand ertussen om ruimte te geven aan gemeenteleden die de voorkeur geven aan een zitplaats op 1,5 meter.  Bij dezen de oproep aan ons allen, om iedereen de ruimte te blijven geven we elkaar met respect blijven behandelen.

In de rechterzijbeuk zullen zo nodig stoelen geplaatst worden, mochten er meer zitplaatsen nodig zijn.

De verruimingen gelden zowel voor de Martinikerk als voor de Rank. Want ook in de Rank zal de beperking van maximaal 30 personen in de grote zaal vervallen.

Het door velen zo gemiste koffiedrinken na de dienst, willen we nog even uitstellen. Op 15 maart is er weer een weegmoment door minister Kuipers. Hoe staan we er dan voor in Nederland met de coronabesmettingen? Laten we dat eerst nog even afwachten. We gaan nu eerst als het ware stapsgewijs weer open.

Mondkapjes in de kerk en in de Rank zullen niet meer nodig zijn. Maar wie dat wil, staat het natuurlijk vrij ze nog wel te dragen. Erg belangrijk is dat mensen die klachten hebben, thuis blijven. Hoesten en niezen, dient in de elleboog plaats te vinden Handen schudden is nog niet toegestaan en daarom laten we het handen schudden met de predikant na afloop van de dienst ook nog even achterwege. We hopen dat we weer veel gemeenteleden mogen ontmoeten in de kerk en in de Rank. Voor diegenen die toch nog liever thuis blijven, zullen de kerkdiensten gewoon via internet uitgezonden blijven worden.