Richtlijnen begrafenissen en crematies in Coronatijd april 2020

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Richtlijnen begrafenissen en crematies in Coronatijd april 2020

Afspraken P.G. Franeker over begrafenissen en crematieplechtigheden

tijdens de coronacrisis

Richtlijnen van de PKN zijn: Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn, als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden.

Richtlijnen classispredikant ds. Wim Beekman, nieuwsbrief 25 maart jl.:

1. Uitvaart voorbereiden

‘Predikanten en kerkelijk werkers die een uitvaart leiden, adviseer ik de voorbereiding van de uitvaart via de telefoon, beeldtelefoon (Whatsapp, Facetime o.i.d.) of schriftelijk te doen. Ook uitvaartleiders houden zich aan deze regel. Bedenk dat u bij bezoek aan huis niet enkel het virus kunt ‘halen’, maar ook kunt ‘brengen’.’

2. Uitvaart leiden
‘Uitvaartbedrijven adviseren sprekers en leiders van uitvaartdiensten om klaar te staan achter de lezenaar of het spreekgestoelte voordat de familie binnenkomt, en daar te blijven staan totdat de familie de ruimte heeft verlaten. U kunt in overleg met de familie ook overwegen een plechtigheid in een kring rondom het graf te houden; daarbij houdt u anderhalve meter afstand. Daarnaast kunnen voorgangers aanbieden op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de grafsteen of het bijzetten of verstrooien van de as, alsnog een herdenkingsdienst te verzorgen.’
Als pastores van Protestantse gemeente Franeker sluiten wij ons aan bij de richtlijnen die ds. Beekman in zijn nieuwsbrief formuleert. We bereiden de diensten dus niet tijdens een bezoek voor, maar per telefoon of beeldtelefoon. We benadrukken dat deze richtlijnen zowel voor mensen geldt die zijn overleden aan het Covid 19 virus, als voor mensen die om andere reden zijn komen te overlijden.

Wij zien in principe af van plechtigheden in kerk of crematorium en geven er de voorkeur aan de uitvaartplechtigheid te beperken tot een afscheidsceremonie bij het graf of buiten bij het crematorium.
We ondersteunen de nabestaanden met het aanreiken van een korte huisliturgie als de overledene vanuit huis of mortuarium wordt weggedragen. Zelf zijn we daar niet bij aanwezig.
Wij bieden de nabestaanden aan om op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de grafsteen of het bijzetten of verstrooien van de as, alsnog een herdenkingsdienst te verzorgen.

Wij stemmen dit zo zorgvuldig als mogelijk af met de familie en de uitvaartverzorgers.

We weten dat we hiermee richtlijnen volgen die pijn doen, die tegen onze pastorale habitat indruisen, maar die onszelf, onze gezinnen en de gemeenschap voor langere termijn de grootste dienst bewijzen, doordat we zo het risico op besmetting van ons als pastores en op het zelf doorgeven daarvan zo klein mogelijk houden.

Ds. Margarithe Veen en ds. Sytze Ypma