Home

Welkom – Wolkom

Klik hier voor reserveringen

 Wij proberen u zoveel mogelijk met actueel nieuws over de Protestantse Gemeente Franeker en de Martinikerk op de hoogte te houden via deze website en facebook. 
klik op een foto voor meer informatie.

Kerkdiensten

U kunt de kerkdienst op zondag vanuit de Martinikerk live volgen via  YouTube, als het vanwege de Corona-maatregelen niet lukt om lijfelijk bij de kerkdienst aanwezig te zijn. De kerkdienst start om 10.00 uur. Zo zijn we toch met elkaar verbonden! Klik op de foto voor een link.

Jo kinne de tsjerketsjinst op snein live folgje  troch in link nei in filmke op You Tube, no ‘t it noch net mooglik is om sels by de tsjerketsjinst te wêzen. De tsjinst begjint om 10.00 oere. Sa witte wy ús dochs mei elkoar ferbûn! Klik op ‘e foto foar in link.

U kunt de opgenomen diensten in onze kerk van Omrop Fryslân TV in de periode maart t/m juni 2020 hier vinden.

Collecte

Collecte

Via deze link of (klik op de foto) kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte geven. Via ‘samen goed doen’ wordt uw donatie op de rekening van de kerk gestort. Wij zorgen ervoor dat het collectegeld verdeeld wordt over de kerk en diaconie.

Troch dizze link of (klik op de foto) kinne jo op ienfâldige wize  oan de kollekte jaan. Troch ‘samen goed doen’ wurdt jo jefte op de rekken fan de tsjerke set. Wy soargje derfoar dat it kollektejild ferparte wurdt oer de tsjerke en diakonij.

Over ons

Samen vormen wij de Protestantse Gemeente te Franeker. Wij komen normaal gesproken wekelijks bijeen in de prachtige Martinikerk waar onze predikanten Sytze Ypma en Margarithe Veen voorgaan. Wees welkom zodra het weer kan.

Mei-elkoar binne wy de Protestantske Gemeente Frjentsjer. Yn gewoane tiden komme wy wykliks byinoar yn ús moaie Martinitsjerke wêr ‘t ús dominys Sytze Ypma en Margarithe Veen foargean yn de tsjinsten. Wês wolkom, sa gau as it wer mei.