Home

Welkom – Wolkom
Momenteel is het door het Coronavirus helaas niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Wij proberen u zoveel mogelijk met actueel nieuws op de hoogte te houden via deze website en facebook. 
klik op een foto voor meer informatie.

Kerkdiensten

Vanwege de huidige situatie in ons land kunnen wij helaas geen diensten houden waar wij elkaar kunnen ontmoeten. In samenwerking met Omrop Fryslân worden de komende weken live uitzendingen gemaakt vanuit de Martinikerk. Zo zijn we toch met elkaar verbonden!

It is spitich dat wy troch de hjoeddeiske sitewaasje yn ús lân  elkoar  no net moetsje kinne yn de tsjerke. Yn gearwurking mei Omrop Fryslân wurde de kommende wiken live útstjoerings fersoarge fanút de Martinitsjerke. Sa fiele wy ús dochs mei elkoar ferbûn!

Collecte

Collecte

Via deze link (klik op de foto) kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte geven. Via ‘samen goed doen’ wordt uw donatie op de rekening van de kerk gestort. Wij zorgen ervoor dat het collectegeld verdeeld wordt over de kerk en diaconie.

 

Troch dizze link (klik op de foto) kinne jo op ienfâldige wize  oan de kollekte jaan. Troch ‘samen goed doen’ wurdt jo jefte op de rekken fan de tsjerke set. Wy soargje derfoar dat it kollektejild ferparte wurdt oer de tsjerke en diakonij.

 

 

Over ons

Samen vormen wij de Protestantse Gemeente te Franeker. Wij komen normaal gesproken wekelijks bijeen in de prachtige Martinikerk waar onze predikanten Sytze Ypma en Margarithe Veen voorgaan. Wees welkom zodra het weer kan.


Mei-elkoar binne wy de Protestantske Gemeente Frjentsjer. Yn gewoane tiden komme wy wykliks byinoar yn ús moaie Martinitsjerke wêr ‘t ús dominys Sytze Ypma en Margarithe Veen foargean yn de tsjinsten. Wês wolkom, sa gau as it wer mei.