Activiteiten de Rank

Home Gebouwen De Rank Activiteiten de Rank

De Rank wordt gebruikt als verenigings- en ontmoetingscentrum voor de Protestantse Gemeente Franeker. In de eerste plaats voor kerkelijke aangelegenheden zoals vergaderingen, bijeenkomsten en catechisatie, maar zalen van de Rank kunnen ook door derden worden gehuurd.

Zo wordt de grote zaal gebruikt als koorrepetitieruimte.