Activiteiten De Rank

Home Gebouwen De Rank Activiteiten De Rank
Adres: Protestantse Gemeente Franeker, De Rank, Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker

De Rank wordt gebruikt als verenigings- en ontmoetingscentrum voor de Protestantse Gemeente Franeker. In de eerste plaats vinden er kerkelijke aangelegenheden zoals vergaderingen, bijeenkomsten en catechisatie plaats, maar de zalen van de Rank kunnen ook door derden worden gehuurd. Zo wordt de grote zaal veelal gebruikt als koorrepetitieruimte. Er is een piano aanwezig, evenals een beamer voor beeldpresentatie.

Gebruiksplan De Rank