AKB

Home AKB

Kerkbalans

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals U. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen.

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

In Franeker staan wij als gemeente letterlijk in het middelpunt van de samenleving. En nu is het ook onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Onze kerk heeft een ANBI status en uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar van uw belastingaangifte.

Giften kunnen ook overgemaakt worden op: IBAN: NL37 RABO 0320 4020 29, t.n.v Protestantse Gemeente Franeker

Geef voor je kerk, geef voor een kerk in balans.

AKB folder 2019.pdf