Kerkbalans

Home Kerkbalans

     Geef voor je kerk!

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.
Ook onze Protestantse Gemeente Franeker doet weer mee. Zaterdag 18 januari a.s. is het zover. Aktie Kerkbalans 2020 wordt om 13.00 uur met klokgelui van de Martinikerk ingeluid en daarna gaan onze vrijwilligers op pad met Aktie Kerkbalans folders en brieven.

De Aktie Kerkbalans loopt tot zaterdag 1 februari.

Wilt u uw antwoordstrookje in de bijgeleverde antwoordenvelop inleveren bij of afgeven aan bij uw contactpersoon of uw antwoord naar het Kerkelijk Bureau brengen?

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en medewerking!

College van kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Franeker.

Flyer Aktie Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk!’