Overzicht huidige vacatures

Home Overzicht huidige vacatures

Momenteel zijn er binnen onze PKN gemeente Franeker de volgende 2 vacatures:

Vacature ouderenwerker
Medewerker/ster in het ouderenpastoraat voor 8 uur per week
Oproep aan gemeenteleden

Als Protestantse Gemeente Franeker zijn wij op zoek naar een medewerker in het ouderenpastoraat.

De kerkenraad is op zoek naar een geschikte kandidaat uit onze eigen gemeente of naar iemand in de omgeving die onze gemeente een warm hart toedraagt, die vorming, gaven en talenten wil inzetten voor het ouderenpastoraat. De focus zal liggen op de ouderen in Saxenoord en Saxenstate. Het gaat om een betaalde aanstelling van 8 uur per week. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van het pastorale team.

Voel je je geroepen om voor de ouderen in onze gemeente van betekenis te zijn en kun je je vinden in de volgende beschrijving, stuur dan je sollicitatiebrief.

Voor de medewerker in het ouderenpastoraat denken wij aan iemand die:

*          affiniteit heeft met ouderen
*          enige ervaring heeft met ouderenzorg en/of daar nadere toerusting in wil ontvangen
*          kan samenwerken met beide predikanten en de ouderlingen/pastoraal bezoekers
*          huisbezoeken wil afleggen
*          kan voorgaan in vieringen in verzorgingshuizen
*          koffieochtenden wil verzorgen in samenwerking met de ouderling/pastoraal bezoeker
*          uitvaarten kan verzorgen

Wat bieden wij:

De kerkenraad zal waar nodig cursussen en opleidingen voor de ouderenwerker aanmoedigen en financieel ondersteunen.

Samenwerking met beide predikanten, ondersteuning van de ouderlingen en pastoraal bezoekers in de wijkteams.

De aanstelling is eerst voor de duur van één jaar, ingaande vanaf 1 september 2020 of zoveel eerder als mogelijk is. De salariëring c.q. en inschaling vindt plaats op basis van de PKN regels en in overleg met de kandidaat.
Voor 15 mei a.s. kun je je brief met CV sturen naar pkn-franeker@hetnet.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Sytze Ypma op 06-18996134.

 

Vacature jeugdwerker
Jeugdwerker voor 8 uur per week
Oproep aan gemeenteleden

Als Protestantse Gemeente Franeker zijn wij op zoek naar een medewerker in het jeugdwerk.

In de vorige procedure lukte het niet een geschikte professionele jeugdwerker aan te nemen voor onze gemeente. De kerkenraad verzet daarom de bakens en ziet uit naar leden in onze gemeente of naar iemand in de omgeving die onze gemeente een warm hart toedraagt, die zijn/haar gaven en talenten wil inzetten voor het Jeugdwerk. Het gaat om een betaalde aanstelling van 8 uur per week. Voel je je geroepen om je in te zetten voor de jongeren in onze gemeente en kun je je vinden in de volgende beschrijving, stuur dan je sollicitatiebrief.

Voor de jeugdwerker denken wij aan iemand die:

*          beleid en enthousiaste ideeën voor de jeugd kan omzetten in inspirerende activiteiten
*          een verbindende schakel is voor de verschillende vrijwilligers in het Jeugdwerk
*          contact onderhoudt met ouders/verzorgers van kinderen tot en met 12 jaar
*          een actieve rol heeft in de vergaderingen van de Jeugdraad (uitnodigen en leiden)
*          kan samenwerken met de twee predikanten in de gemeente
*          kennis heeft van moderne communicatiemiddelen en deze weet in te zetten voor de jeugd

Wat bieden wij:

De kerkenraad zal waar nodig cursussen en opleidingen voor de jeugdwerker aanmoedigen en financieel ondersteunen.

De aanstelling is eerst voor de duur van één jaar, ingaande vanaf 1 september 2020. De salariëring c.q. en inschaling vindt plaats op basis van de PKN regels en in overleg met de kandidaat.
Voor 15 mei a.s. kun je je brief met CV sturen naar pkn-franeker@hetnet.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Margarithe Veen op 06-51852207.