klokkenluiders

Home klokkenluiders

Klokkenluiders

Onze klokkenluiders luiden de klokken in de toren van de Martinikerk en dat doen ze met passie. De klokken worden wekelijks ’s zondags voorafgaand aan de dienst geluid. Ook bij bijzondere gelegenheden klinken de klokken. 

Gebruik en klank / toonhoogte van de klokken

De grote luidklok klinkt met een slagtoon van een ongestemde te hoge slagtoon cis1. De kleinere Martinusklok klinkt met een d1. Dat houdt in dat de grote historische luidklok minder dan een halve toon lager klinkt dan de Martinusklok. Als deze twee klokken samen klinken geeft dat een ietwat droefgeestig geluid. De derde klok, de Sint Jozefklok, klinkt met een fis1 en klinkt een terts hoger dan de Martinusklok d1. Ze zijn samen goed bruikbaar. Met de grote luidklok cis1 is de klok ‘Sint Jozef’ fis1 goed te gebruiken. De drie klokken worden incidenteel tegelijkertijd geluid. Dat gebeurt ook bij de kerstnachtdienst op 24 december. Dat klinkt monumentaal en indrukwekkend.

Alles over de klokken klik hier.