Predikanten

Home Contact Predikanten

Predikanten:

ds. S. Ypma
tel.:          0517-234.084
mobiel:   06-1899.6134
email 1:  s.ypma@hetnet.nl

email 2:  sytzeypma@icloud.com

Ons leven bestaat uit een veelvoud aan verhalen, grote en kleine. Al die verhalen zijn ingebed in het verhaal van God. En de Bijbel is de bewaarplaats van dat verhaal van God. Ik zie het als mijn taak om onze kleine en grootse verhalen met dat van God te verbinden. Om voor ons leven diepte, betekenis, inzicht, troost en kracht aan te boren uit dat bronverhaal van God.

Een stukje uit mijn eigen verhaal: ik ben de oudste van vier kinderen en groeide op in Heeg. Mijn vader diende daar de gemeenschap als bakker en steeds meer besef ik, hoe ik in zijn voetsporen treed met het bereiden van geestelijk brood.

Mijn theologiestudie begon aan de katholieke faculteit van Tilburg. Daarna stapte ik over naar de universiteit van Groningen, waar ik afstudeerde op de dagboeken van Etty Hillesum. Na mijn theologiestudie werd ik docent godsdienstpsychologie aan de RUG en deed onderzoek naar het thema ‘Geloof en psychose’. In 2001 promoveerde ik hierop onder de titel Tussen God en gekte.
Intussen was ik predikant in Thesinge en Garmerwolde, vlak boven Groningen. Ik trouwde met Anneke Meiners en we kregen drie kinderen: Johannes, Hannah en Welmoed. Van 2001 tot in 2008 was ik op Terschelling predikant ‘om Aest’, zoals ze daar zeggen.
In 2008 schreef ik het essay Geloven als antidepressivum. Daarna stond ik ruim acht jaar in Scharnegoutum, tot aan de intrede in Franeker op 12 maart 2017.

ds. Sytze Ypma

 


 

Ouderenpastoraat:

Ilse Douma

mobiel:  06- 3057.3889
email:    ilse.douma@gmail.com

Voor meer informatie klik op deze link.