ANBI

ANBI van onze Gemeente en de aanpalende organisaties.

Protestantse Gemeente Franeker

2016 PPGF staat van baten en lasten Baten en lasten

Diakonie Protestantse Gemeente Franeker

2016 Diakonie baten en lasten

ZWO Protestantse Gemeente Franeker

ZWO beleid

ZWO staat van baten en lasten 2016

Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

ANBI Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker