ziekendienst

Home ziekendienst

Wat is en doet de Ziekendienst?

De ziekendienst van de Protestante Gemeente Franeker functioneert onder de diaconie.

Ze is verantwoordelijk voor het;

  • fungeren als aanspreekpunt voor ziekmeldingen
  • doorgeven van de ziekmeldingen aan de predikanten en het Kerkelijk Bureau (i.v.m. de kerk/ziekenbrief)
  • coördineren van het ziekenbezoek
  • zorgdragen voor de bloemenkalender
  • versturen van kaartjes aan de zieken
  • organiseren van bezoeken aan ziekenhuizen en zorgcentra.
  • organiseren van diverse activiteiten zoals de Oogstdienst en de Paasactie

Werkwijze ziekmeldingen;

  • iedereen die op de hoogte is van een zieke (thuis of in het ziekenhuis) geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de coördinatiegroep van de ziekendienst;
  • Ziekmeldingen moeten niet worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau

De ziekendienst heeft een groep van vaste ziekenbezoeksters die kunnen worden ingezet voor het afleggen van de ziekenbezoeken

Contactpersonen die ziekmeldingen doorgeven maar deze zieke graag zelf willen bezoeken kunnen dit uiteraard bij de ziekendienst aangeven

bloemen-boeket-oranje

Hoe werkt de bloemenkalender?

In de Martinikerk ligt een “bloemenkalender”. Op deze kalender staan alle zondagen van het jaar vermeld. Door uw naam en telefoonnummer bij een zondag te vermelden geeft u aan die zondag de bloemengroet van de gemeente naar een zieke te willen verzorgen. De bloemen staan dan tijdens de dienst in de kerk. Na de dienst bezorgt u de bloemen bij het zieke gemeentelid.

In de week voor de opgegeven zondag wordt er door de ziekendienst met u contact opgenomen, om in overleg te bepalen welk gemeentelid de bloemen zal ontvangen.

Tevens nemen wij dan eventueel de werkwijze met u door.

Giften t.b.v. de ziekendienst kunt u geven aan de dames van de contactgroep/ziekenbezoeksters, in de groene ziekenbusje in de Martinikerk of via banknr. NL38 RABO 0149 1678 14 t.n.v. ziekenkas PKN

 

Contactpersonen Ziekendienst

Mevr. L. de Beer-Dijkstra, Frisia 48,

Mevr. S. Frankena-Hoekstra, P.J. Troelstrastraat 15, 

Mevr. N. Ferwerda-Dotinga, A.S. Talmaplein 27,

Mevr. T. Palma-de Vries, Vliet 3.

Telefoonnummers via het kerkelijk bureau

 

Open mijn hart,

maak mij tot een ontvankelijk mens.

Dat ik zien kan wie in nood leeft,

dat ik de stem hoor van wie lijdt.

Help mij, God,

mijn roeping te verstaan op de plaats waar ik leef.

Dat ik op elke plaats en

in iedere periode van mijn leven,

of ik nu jong ben,

in de kracht van mijn leven,

of oud,

of ik nu gezond ben of ziek,

dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,

zodat uw Rijk van vrede en liefde,

van gerechtigheid en verzoening

gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg