Ouderenpastoraat

Home Ouderenpastoraat

Ouderenpastoraat:

Ilse Douma

mobiel:  06- 3057.3889
email:    ilse.douma@gmail.com

Vanuit het geloof dat God niet veraf staat maar dichtbij wil zijn, voel ik me geroepen om samen te zoeken naar wegen van geloof en elkaar daarin te bemoedigen.

Ik ben opgegroeid in de christelijke traditie en voel me verbonden met de oecumene. Samen met mijn gezin woon ik aan de Zilverstraat, in het hart van Franeker. Als jeugdwerker voor kerk en samenleving was ik vanaf 2008 werkzaam voor Solidair Friesland en in diezelfde tijd ben ik in dienst gekomen van het JOP, de Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk. Gaandeweg ontstond het verlangen om ook iets te mogen betekenen voor de oudere naaste en ben ik me meer gaan verdiepen in het pastoraat. Dat mondde in het voorjaar van 2018 uit tot de start van mijn bedrijf ‘De Zandloper’ waarin ik mensen ondersteun rondom het nemen van afscheid. Per 1 september 2020 ben ik werkzaam voor de Protestantse Gemeente Franeker met als bijzondere opdracht het ouderenpastoraat.

Ik ga graag in gesprek over zingeving en ervaar dan een inspirerende wisselwerking waarin we zowel God als elkaar vaak op een verrassende manier ontmoeten. Het verhaal van de Emmaüsgangers is hierin voor mij een sprekend voorbeeld: Twee mensen gaan van de ene plek naar de andere. Onderweg sluit de opgestane Jezus zich bij hen aan, maar ze herkennen Hem niet. Pas als Hij het brood breekt, gaan hun ogen open en weten ze wie Hij is.

Ieder mens is in zijn of haar leven op weg en komt mooie, inspirerende of juist verdrietige ervaringen tegen. In het pastoraat hoop ik dat we samen een eindje mogen optrekken op onze levensweg, dat we ervaringen mogen delen en dat we iets van het Evangelie in elkaar weerspiegeld zien.

Ilse Douma