Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

Zondag 7 juli
9.30 uur Martinikerk: Heilig Avondmaal, ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam, ds. Lindeboom, Minnertsgea
9.30 uur Herv. kerk: Nikolaaskerk, Schalsum: pastor Ali Stork

Zondag 14 juli
9.30 uur Martinikerk: da. E. Zwerver, Schettens/Longerhouw
9.30 uur Herv. kerk: Nikolaaskerk, Schalsum: da. E. Rooseboom

Zondag 21 juli
9.30 uur Martinikerk: ds. Daane, Leeuwarden
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: pastoor B. van der Wal, Sappemar
9.30 uur Herv. kerk: Donatuskerk, Dongjum: mw. M. Gort-Terpstra

Zondag 28 juli
9.30 uur Martinikerk: geen dienst
9.30 uur Vrije Evangelische Kerk: da. T. Hibma, Arum/Kimswerd
9.30 uur Herv. kerk: Gertrudiskerk, Peins: ds. J.C. Dondorp

Zondag 4 augustus
9.30 uur Martinikerk: ds. L. Oost, Warga
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. G. van der Veen, De Lemmer
9.30 uur Herv. kerk: Gertrudiskerk, Peins: ds. J.C. Dondorp

Zondag 11 augustus
09.30 uur Martinikerk: geen dienst
09.30 uur Vrije Evangelische Kerk: ds. R.P. Wind
09.30 uur Herv. kerk: Nicolaaskerk, Schalsum: past. D. Hutten

Zondag 18 augustus
9.30 uur Martinikerk: doopdienst, ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: da. T. Hibma, Kimswert
9.30 uur Herv. kerk: Nicolaaskerk, Schalsum: past. D. Hutten

Zondag 25 augustus
9.30 uur Martinikerk: pastoraal werker: A.M. Dijkstra-van der Woude
9.30 uur Herv. kerk: Donatuskerk, Dongjum, Heilig Avondmaal: ds. J.C. Dondorp

Zondag 1 september
9.30 uur Martinikerk: Heilig Avondmaal, ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. J. van der Meer, Akkrum
9.30 uur Herv. kerk: geen dienst, gemeente-uitstapje

Zondag 8 september
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Herv. kerk: Donatuskerk, Dongjum: pastor D. Hutten