Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

De normale Kerkdiensten vervallen

i.v.m. maatregelen Corona-virus!

 

 

Komende diensten:

 

Zolang we in de ‘intelligente lock down’ zitten, wil Omrop Fryslân graag blijven uitzenden vanuit de Martinikerk.

De komende zondagen ziet het rooster er als volgt uit:

zo. 7  juni ds. Edna Zwerver (PKN Skettens, Schraard en Longerhou)

zo. 14 juni ds. Jan Jaap Stegeman (PKN Leeuwarden)

zo. 21 juni ds. Margarithe Veen

Op deze 1e zondag van de zomer lezen wij de teksten uit het boek van Jeremia 20: 7-13 en uit het Evangelie van Matteüs 10: 16-23. Twee mooie teksten die ons laten bezinnen op onze verbinding met de Eeuwige. Juist in de weken na Pinksteren, de weken waarin gelovigen geroepen zijn op pad te gaan vanuit Gods liefdevolle Geest, laten deze teksten een bezinnende gedachte na: ‘Hoe dan?’ En: ‘Is het niet vreemd om volop in vreugde deze weg te gaan?’.

Margarithe Veen

zo. 28 juni ds. Sytze Ypma (laatste tv dienst)

Op deze zondag sluiten we een bijzondere periode in onze eeuwenoude Martinikerk af. Als deze trotse en robuuste pseudobasiliek kon spreken, wat zou ze dan zeggen? Vanaf 15 maart ontving ze maandenlang op zondagmorgen tussen haar lege banken en stoelen de camera- en regiemensen van Omrop Fryslân, met muziek van Jochem en een cantor, de koster, een ouderling van dienst, een voorganger en soms een gemeentelid. We kunnen onze eigen gedachten over haar antwoord laten gaan. De dienst van deze laatste zondag staat in de steigers. We sluiten dan af met iets bijzonders. Het viel me te binnen, als een geschenk. Én het kwam op mijn pad. Iets ontroerends, van hoop en troost ineen. U zult het zien.

Sytze Ypma