Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

U kunt zich inmiddels wel weer beperkt opgeven voor het bijwonen van de kerkdiensten. Wij volgen de landelijke richtlijnen voor wat betreft de maximum aantallen.

De diensten zijn ook  te volgen via YouTube en kerkomroep.

Kerkdiensten

Zondag 8 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma                                      Liturgie 08-05-2022

Zondag 15 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. T. van der Linden, Harlingen      Liturgie 15-05-22
09.30 uur Niklaastsjerke Hjerbeam: ds. S. Ypma

Zondag 22 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen                                  Liturgie 22-05-22
19.00 uur Martinikerk: Johannes de Heer zangdienst, ds. R.P. Wind en ds. S. Ypma

Donderdag 26 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 29 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 5 juni
10.00 uur Martinikerk: Oecumenische dienst, Eerste Pinksterdag: ds. S. Ypma en pastor D. Gies
09.30 uur Niklaastsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd