Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

 

Zondag 15 september
9.30 uur Martinikerk: pastoraal werker: A.M. Dijkstra-van der Woude
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelyste
9.30 uur Skingen, Stevenskerk: past. A. Stork

Zondag 22 september
9.30 uur Martinikerk: Oecumenische Dienst: ds. F. Visser, pastor D. Gies en ds. D. van Houten
9.30 uur Skingen, Stevenskerk: mw. C. Akkerboom-Hondema

Zondag 29 september
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. H. Wiersma, Skearnegoutum
9.30 uur Boer, Mariakerk: ds. H. Dondorp

Zondag 6 oktober
9.30 uur Vrije Evangelische Kerk: KSG dienst m.m.v. CBS De Korendrager: ds. D. van Houten
9.30 uur Boer, Mariakerk: past. A. Stork
14.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma en ds. M. Veen (intrededienst ds. M. Veen)
19.00 uur Martinikerk: ds. D. Wijmenga, Wommels m.m.v. New Sound uit Sexbierum, welkomdienst

Zondag 13 oktober
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: Mw. S. Sterk, Snits
9.30 uur Slappeterp, Dionysuskerk: mw. C. Akkerboom-Hondema