Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

De diensten zijn ook  te volgen via YouTube en kerkomroep.

Kerkdiensten

Zondag 4 september
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma                                                       Liturgie 04-09-22

Zondag 11 september
10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, viering Heilig Avondmaal        Liturgie 11-09-22
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. S. Sterk, Snits

Zondag 18 september
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma                                                       Liturgie 18-09-22

Zondag 25 september
10.00 uur Martinikerk: ds. F. Visser, ds. S. Ypma en dhr. I. Hellinga, Oec. dienst Agrarische Dagen          Liturgie 25-09-22
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. A.M. Dijkstra, Itens, m.m.f. Eagle Field

Zondag 2 oktober
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Startzondag