Grafzerken in de Martinikerk

Home Gebouwen Martinikerk Grafzerken in de Martinikerk
Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafstenen voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Sommige grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij!  Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adellijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus ”vrijheid, gelijkheid en broederschap” de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.