Kerk in coronatijd

Home Kerk in coronatijd

Door de huidige pandemie zijn we genoodzaakt om anders kerk te zijn dan we gewend waren.

Onze diensten worden online uitgezonden en er zijn geen gemeenteleden aanwezig, pastorale gesprekken worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan en begrafenissen kunnen maar door een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond. Om ervoor zorg te dragen dat de activiteiten die nog wel plaatsvinden zo veilig mogelijk zijn hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

deze richtlijnen kunt u hier inzien

Gebruiksplan Martinikerk

Gebruiksplan Rank

PGF Coronaprotocol rouwdiensten