Omzien naar elkaar!

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Omzien naar elkaar!

Beste mensen, lieve gemeenteleden van de PGF

Het is een verwarrende tijd rondom een onbekend virus dat onze wereld in zijn greep heeft. En in verwarrende tijden hebben we, nog meer dan anders, behoefte aan elkaars steun en warmte. De afgelopen dagen heeft de kerkenraad intensief contact gehad om handen en voeten te geven aan het pastoraat in deze Coronatijd. We zijn nu eerst uitgekomen op het volgende plan. We gaan dat eerst doen met het bestaande netwerk van predikanten, ouderlingen, pastoraal werkers en contactpersonen. Als blijkt dat we het met dit netwerk niet of onvoldoende redden, mogen we dan een beroep op jullie doen om mee te doen in het pastoraat?

Pastoraat in Coronatijd

Door alle maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk om mensen te bezoeken en om elkaar te ontmoeten. Daarom zoeken wij vanuit de kerk naar andere wegen om elkaar nabij te zijn en elkaar te bemoedigen.
Het pastorale team heeft het initiatief genomen om zo veel mogelijk in contact te blijven met de gemeenteleden en de pastorale zorg te continueren.
In onze gemeente zijn de contactpersonen de ogen en oren in de wijk. Zij zijn ook nu een belangrijke schakel in het pastorale werk en zullen via de telefoon aan de gemeenteleden vragen of er zorg is en of er eventueel hulp nodig is. Met name denken wij hierbij aan onze ouderen, zieken en eenzamen, maar ook bij andere mensen kan zorg en angst zijn. Laten wij in verbondenheid met elkaar, elkaar helpen en steunen. Wij zullen niet iedereen telefonisch kunnen bereiken, maar heeft u praktische hulp nodig, wilt u iets delen of wilt u een gesprek, dan kunt u dit laten weten aan uw contactpersoon, ouderling of pastoraal bezoeker (of via het Kerkelijk Bureau?)
Onze predikanten zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek of mail (ds. Margarithe Veen 06-518522 07 ds.margaritheveen@kpnmail.nl ds. Sytze Ypma 0517-234084/06-18996134) s.ypma@hetnet.nl

Zorg goed voor elkaar en voor alle mensen om u heen en bid voor elkaar en onze wereld.

God,
In de onzekerheid van ongekende veranderingen
roepen we tot U om steun.
Geef ons kracht om angst te overwinnen.
Geef ons liefde om onze dierbaren bij te staan.
Geef ons creativiteit om op nieuwe manieren te zijn.
Leer ons op een nieuwe wijze kijken.
Ontdekken dat afstand en nabijheid relaties niet definiëren,
maar dat geloof, hoop en liefde dat doen.
Die vinden wij in U.
Amen

Namens de gehele kerkenraad
Maaike van Dijk, voorzitter