Onze kerkgemeenschap en de nieuwe wetgeving rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Onze kerkgemeenschap en de nieuwe wetgeving rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In heel Nederland treedt op 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving in werking.

Iedere organisatie, dus ook de PKN te Franeker krijgt hiermee, in al zijn geledingen, te maken.
We kunnen u in ieder geval meedelen dat hieraan de komende tijd de nodige aandacht geschonken moet en zal worden.
Door middel van onze website en via de Binding zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden.
De informatie zult u aantreffen in het hoofdmenu onder Gemeente in de link Algemene Verordening Gegevensbescherming.