Protestantse Gemeente Franeker begroet nieuwe predikant

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Protestantse Gemeente Franeker begroet nieuwe predikant

Protestantse Gemeente Franeker begroet nieuwe predikant

Zondag 6 oktober doet ds. Margarithe Veen haar intrede als nieuwe predikant in de Protestantse Gemeente Franeker. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke predikant voor deze gemeente. Andere plaatselijke gemeenten gingen de PGF al voor met het benoemen van vrouwen in het ambt van predikant. Ds. Veen volgt ds. Lieuwe Bergstra op, hij is in januari met emeritaat gegaan. De zoektocht naar een nieuwe predikant voor deze gemeente leverde dichtbij huis de perfecte kandidaat op voor Franeker, ds. Veen is namelijk nu predikant in de Protestantse Gemeente van Achlum-Hitzum.  Daarnaast is ze onder andere voorzitter van de Raad van Kerken in Fryslân en part-time masterstudent Peace, Trauma and Religion aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze is getrouwd en heeft twee zonen, van 11 en 14 jaar. De dienst in de Martinikerk begint om 14.00 uur.