Richtlijnen begrafenissen en crematies in Coronatijd april 2020

Arjen van Steinvoorn
Afspraken P.G. Franeker over begrafenissen en crematieplechtigheden tijdens de coronacrisis Richtlijnen van de PKN zijn: Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt dat...

Ouderenwerker en Jeugdwerker gezocht!

Arjen van Steinvoorn
Momenteel zijn er een tweetal nieuwe vacatures Het betreft een Ouderenwerker en een Jeugdwerker, waaraan dringend behoefte bestaat. Meer informatie hierover treft u hier aan.  

De Binding nr 4 – 12 april – 3 mei 2020

Arjen van Steinvoorn
kerkblad 4 2020

Paaszondag kerkdienst – Peaskesnein tsjerketsjinst op Omrop Fryslân

Hieke Joustra
Paaszondag/Peaskesnein   Om 10.00 uur is op Omrop Fryslân de kerkdienst te zien, waarin voorgaat ds. Sytze Ypma en de muzikale medewerking komt van  Klaas de Beer (trompet), Jaap de Kok (bariton) en organist Jochem Schuurman. Ouderling van dienst: Hinke...

Stille Zaterdag: zet een kaars voor je raam

Hieke Joustra
Stille Zaterdag Tussen Goede Vrijdag en Pasen in wordt uitgekeken naar een teken van licht. Niet het duister heeft het laatste woord, maar het licht; niet de wanhoop, maar de hoop. Om dat ook zichtbaar te maken, bent u uitgenodigd...

Paasgroet van de Ziekendienst

Hieke Joustra
Sinds lange tijd (>30 jaar) verzorgt de ziekendienst de jaarlijkse paasgroet. Onze zieke en oudere gemeenteleden krijgen dan een bloemetje aangeboden, gebracht door het team ziekenbezoeksters/contactpersonen. Dit bezoek wordt altijd heel erg op prijs gesteld, velen zien hier naar uit....

Vesper met lezingen en orgelspel Goede Vrijdag

Hieke Joustra
Goede Vrijdag Dinsdag jl. heeft Tjebbe Witteveen opnamen gemaakt van een dienst in de Martinikerk, waarin ds. Margarithe Veen teksten uit het evangelie leest, afgewisseld met muziek van organist Jochem Schuurman. Ouderling van dienst: Hieke Joustra, koster: Arjen de Boer....

Bericht rondom de Stille Week

Hieke Joustra
Gedurende de Stille Week kunt u via de website van de Protestantse Kerk Nederland online-vespers volgen. PKN-website Witte Donderdag Er is geen dienst, maar we kunnen naar de Passion kijken op NPO1 om 20.30 uur. Goede Vrijdag Om 18.00 uur...

Filmpje ‘Klokluiden te Franeker’ met interview Maaike van Dijk, voorzitter kerkenraad

Hieke Joustra

Klokgelui om 19.00 tot 19.15 uur, woensdag 1 april

Hieke Joustra
De klokken van de Martinikerk luiden vanavond om 19.00 tot 19.15 uur opnieuw als teken van hoop en troost voor alle mensen. Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor...