Kerkdiensten – Tsjerketsjinsten

Home Kerkdiensten – Tsjerketsjinsten
In de volgende weken zendt Omrop Fryslân de kerkdiensten live uit vanuit de Martinikerk. De uitzending start ‘s zondags om 10.00 uur en wordt later herhaald.

De kommende wiken stjoert Omrop Fryslân de tsjerketsjinsten fanút de Martinitsjerke live út; it begjint sneins om 10:00 oere en wurdt letter werhelle.

 

https://www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv

Tsjerketsjinst op TV 31 maaie (Pinkstersnein) om 10.00 oere, ds. H. Wagenaar (PKN) en oanslutend konsert 11.00 oere van Jochem Schuurman (orgel) en Tetsje van der Kooi (sopraan)

Tsjerketsjinst en konsert 31 maaie 2020

Tsjerketsjinst op TV 24 maaie om 10.00 oere, ds. Flora Visser (DG)

Tsjerketsjinst 24 maaie 2020

Tsjerketsjinst op TV 17 maaie om 10.00 oere, ds. Margarithe Veen.

Tsjerketsjinst 17 maaie 2020

Vesper Goede Vrijdag – 10 april 2020 ds. M. Veen

Tsjerketsjinst op TV fan 5 april 2020 10:00

Tsjerketsjinst op TV fan 29 maart 2020 10:00

Tsjerketsjinst op TV fan 22 maart 2020 10:00

Tsjerketsjinst op TV fan 15 maart 2020 10:00